Vítejte na našem webu

Těmito stránkami se budeme pokoušet o maximální přiblížení naší práce široké veřejnosti. Doufáme, že tento web přispěje pozitivní měrou k posílení komunikace mezi občany a naší městskou policií. Nechť jsou tyto stránky dobrým pomocníkem všem lidem Chotěboře a okolí, ale i dalším občanům.

Novinky

Mobilní telefon předán majiteli

10.06.2018 06:30
Na úřadovnu MP Chotěboř přinesl občan nalezený mobilní telefon. Strážník učinil opatření ke kontaktování majitele ztraceného telefonu, což se podařilo pomocí sociálních sítí. Za projevenou aktivitu nešetřil vlastník mobilu slovy díky.

Únik kapaliny na vozovku

06.06.2018 17:31
V ulici Žižkova došlo k úniku provozních kapalin na komunikaci z nákladního vozidla. Strážníci přispěli k zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu, než hasiči kapalinu zlikvidovali z povrchu silnice.

Dopravní nehoda v Riegrově ulici

05.06.2018 19:40
Při vjezdu do Chotěboře došlo na komunikaci v ulici Riegrova ke střetu 2 osobních vozidel. Strážníci učinili nezbytná opatření, která vedla k zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu a přivolal na místo dopravní policii.

Volný pohyb psa na náměstí

05.06.2018 11:00
Při kontrolní činnosti odhalili strážníci volně se pohybujícího psa na chotěbořském náměstí. Místním šetřením bylo zjištěno, že tento pes patří obyvatelce domu z Dlouhé. Pro porušení obecně závazné vyhlášky města ve smyslu zákona na ochranu zvířat proti týrání jí byla uložena pokuta příkazem.
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>