Vítejte na našem webu

Těmito stránkami se budeme pokoušet o maximální přiblížení naší práce široké veřejnosti. Doufáme, že tento web přispěje pozitivní měrou k posílení komunikace mezi občany a naší městskou policií. Nechť jsou tyto stránky dobrým pomocníkem všem lidem Chotěboře a okolí, ale i dalším občanům.

Novinky

Klíče úspěšně předány

04.02.2018 16:50
V ulici Kosmonautů byl strážníkem nalezen svazek klíčů (i od vozidla). Místním šetřením bylo nalezeno auto a následně jeho provozovatel a tudíž byl tento nález úspěšně předán ženě bydlící v ulici Fominova.

Nezajištěná chatka na sv. Anně

27.01.2018 09:05
Při kontrolní činnosti byla zjištěna nezajištěná chatka v lokalitě sv. Anna. Místním šetření se podařilo vyrozumět majitele chatky, který si svůj majetek zkontroloval a zajistil.

Volný pohyb psa

26.01.2018 14:50
Přijali jsme oznámení o psu, který pobíhal v ulici Krále Jana. V součinnosti s občany byl pes odchycen a umístěn do kotce MP. Následně byl odhalen majitel tohoto psa, kterému byla uložena pokuta příkazem za nesplnění povinnosti vyplývající z obecně závazné vyhlášky města o volném pohybu psů.

Strážníci poskytli pomoc

21.01.2018 02:55
Přijali jsme telefonické oznámení od 79leté ženy, která požádala strážníky o pomoc. Sdělila, že leží doma na zemi a její zdravotní stav jí neumožňuje pohyb. Strážníci učinili potřebná opatření, která vedla k tomu, že se dostali k ležící ženě, které poskytli pomoc, přivolali...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>