Beseda v Dětském domově v Nové Vsi u Chotěboře

22.09.2018 10:00

Společně s kurátorem pro děti a mládež jsme besedovali s chlapci a děvčaty na téma trestní odpovědnost dětí a mládeže. Akce se nesla v dobré náladě a splnila svůj cíl - tedy to, že si všichni posluchači uvědomili právní aspekty různých činů. K tomu nám posloužila řada příkladů z praxe a interaktivní forma besedy se zapojením všech aktérů.