Opilý muž je podezřelý z rozbití okna

29.12.2017 02:56
Přijali jsme oznámení od ženy bydlící ve Svojsíkově ulici, že jí nějaká osoba rozbila okna u jejího domu. Na místě byl strážníky zajištěn 24letý muž z Bílku podezřelý z tohoto jednání. Navíc bylo zjištěno, že tato osoba je důvodně podezřelá, že pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky vykonávala činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby  nebo poškodit cizí majetek. Proto byla vyzvána k orientačnímu vyšetření - dechové zkoušce na ovlivnění alkoholem, která ukázala, že tato osoba má v dechu hodnotu 2 ,35 promile alkoholu. Po provedení dalších úkonů byl opilec převezen na protialkoholní záchytnou stanici do Jihlavy. Věcí se bude zabývat příslušný správní orgán.