První senior akademie slavnostně ukončena

01.07.2011 16:13
(27. 6. 2011) V prostorách sálu staré chotěbořské radnice došlo ke slavnostní události. Došlo zde k předání osvědčení absolventům Senior akademie, která probíhala od 2. května. Posluchači si postupně prošli kurzy trénování paměti, sebeobrany, první pomoci, bezpečného internetu, prevence požárů, domácího násilí, násilné a majetkové kriminality, chovem psů ve městech a dopravní výchovou. Akademii lze hodnotit jako velmi úspěšnou. Absolventi si totiž žádají další témata a oni i další se již hlásí do pokračování akademie v září. Městská policie a Junior DDM-SVČ již tedy pracuje na dalším pokračování tohoto projektu.