Senior akademie 2. slavnostně ukončena

31.10.2011 13:00

Úspěšný projekt Městské policie Chotěboř ve spolupráci s chotěbořským Juniorem DDM - SVČ byl slavnostně zakončen. V sále staré radnice se sešli posluchači, kteří postupně v osmi cyklech absolvovali témata jako například prevence sociálně patologických jevů, bezpečně na internetu, problematika drog, trénování paměti, první pomoc, sebeobrana, historie Chotěboře, mezigenerační vztahy a sociologie. Slavnostního aktu se také zúčastnili starostka města Eliška Pavlíková a radní Kraje Vysočina Ing. Tomáš Škaryd, kteří společně s ředitelem MP dekorovali absolventy akademie osvědčením a drobnými věcnými cenami. Všichni tito představitelé společenského života ocenili tento projekt a popřáli zdar třetímu pokračování chotěbořské Senior akademii v příštím roce.