Senior akademie zahájena

02.05.2011 20:15

Senior akademie

Projekt naší městské policie nazvaný Senior akademie byl záhájen. První schůzka proběhla v pondělí 2. 5. v Junioru, která měla spíše organizační charakter.

 

2. KVĚTNA 2011 bude zahájen velký projekt Městské policie Chotěboř ve spolupráci s Juniorem DDM – SVČ. Půjde o vzdělávací program pro naše dříve narozené občany, který bude zahrnovat 8 tematických celků v rozsahu 24 vyučovacích hodin (8 x 3 hodiny). Seniory čekají besedy a kurzy – trénování paměti – sebeobrany – první pomoci – bezpečného internetu – prevence požárů – prevence domácího násilí, násilné a majetkové kriminality – chov psů ve městě a dopravní výchova. Celá Senior akademie je pro uchazeče zdarma. Přihlášky si můžete vyzvednout v Informačním centru Chotěboř, na Městské policii Chotěboř, v Junioru DDM – SVČ a v Pečovatelské službě města Chotěboř a to do 29. dubna 2011. Tento projekt byl finančně podpořen krajem Vysočina.

Napsali o nás jinde:

Senior akademie: jak se bránit podvodům a násilí

Chotěboř – Prevence domácího násilí, kurz sebeobrany, ale také trénování paměti a práce s internetem.


To je zhruba obsah unikátního vzdělávacího programu Senior akademie, která začne v Chotěboři už za měsíc.

Akci organizuje městská policie v Chotěboři ve spolupráci s kulturním domem Junior za podpory města Chotěboř. „Vzdělávací program zahrnuje osm přednáškových dnů v rozsahu asi 24 vyučovacích hodin. Do vzdělávacího programu je zařazena i poznávací exkurze. Na účastníky programu, kteří se přednášek budou účastnit pravidelně, čekají různé bezpečnostní doplňky a malé dárky,“ říká za organizátory akce ředitel městské policie v Chotěboři Jiří Novotný.

Jak vysvětluje, jsou to právě senioři, kteří jsou často vystaveni násilí, stávají se obětí různých podvodníků a zlodějů. Proto by měli být ve vlastním zájmu informováni o různých společenských nebezpečích a vědět, jak jim čelit. Senior akademie zahrnuje podle ředitele městské policie osm tematických okruhů.

Celý kurz je zdarma

Senior akademie je zaměřena na prevenci domácího násilí a násilné kriminality. Důraz je kladen i na prevenci majetkové kriminality a různé formy zabezpečení majetku.

Nebude chybět ani přednáška na téma chov psů ve městě, dopravní výchova, ale také prevence požárů.

Pořadatelé připravili pro účastníky také kurz trénování paměti, kurz sebeobrany, kurz první pomoci nebo kurz na téma, jak bezpečně používat internet. V rámci exkurze si senioři mohou prohlédnout například služebnu městské policie a sídlo hasičského záchranného sboru.

„Celý vzdělávací program Senior akademie je podpořen krajem Vysočina, městem Chotěboř a městskou policií. Posluchači nic neplatí, kurz je zdarma,“ zdůrazňuje ředitel Novotný.

Přednáškový cyklus bude trvat dva měsíce a bude zakončen předáním osvědčení, proto by zájemci měli dosáhnout aspoň 80 procentní účast. Maximální počet posluchačů pro jednu třídu je třicet osob.