Společný projekt Gymnázia a Městské policie

29.06.2010 10:00

K prvnímu natočenému CD přibylo další

(28. 6. - 29. 6. 2010) Dvoudenní projekt studentů Gymnázia Chotěboř s Městskou policií Chotěboř úspěšně zakončil svou druhou část. Tentokráte se hlavní téma týkalo majetkové trestné činnosti. Ve spolupráci se strážníky byl natočen krátký dokument podle scénáře samotných studentů. V OD Doubravka se odehrál fiktivní příběh, kdy jeden mladík odcizil alkohol. Personálem byl odhalen a následně řešen přivolanou městskou policií. Tento příběh hráli samotní studenti a nutno dodat, že své role zvládli dobře. Vzniklý krátký film se stane součástí preventivních aktivit studentů GCH a MP Chotěboř.

Projekt GCH + MP byl zahájen v minulém roce 2009. To vzniklo první CD s příběhem o konzumaci alkoholických nápojů mladistvými. Film dostal název Stop mladistvým promilím. Na scénáři, režii a rolích se podíleli studenti. Tito se tedy stali přímými aktéry vybraného sociálního problému a tím i vynikajicím a efektivním prvkem výchovně vzdělávací činnosti. Tento film byl například prezentován v rámci chotěbořské Senior akademie, také před členy Komise pro prevenci kriminality a v samotné škole.

Fotogalerie: Společný projekt Gymnázia a MP