Zaběhnutý pes lehce zranil občana

30.12.2017 13:25

Na úřadovnu MP se dostavil občan, který přivedl zajištěného psa, který se pohyboval po komunikaci směrem na místní část Svinný. Bylo zjištěno, že tohoto psa vlastní muž ze Sedletína. Tento byl strážníky poučen, že tato věc bude předána příslušnému správnímu orgánu jako podezření z přestupku podle zákona na ochranu zvířat proti týrání, protože neučinil opatření proti úniku zvířete. Navíc bylo zjištěno, že při manipulaci se psem došlo k lehkému zranění občana, který psa přivedl. Strážníci tedy učinili další neodkladné úkony a zařídili vyšetření psa ve veterinární ordinaci pro vyloučení vztekliny.