Senior akademie 4.

V úterý 5. listopadu byla ukončena již čtvrtá chotěbořská Senior akademie. Tento úspěšný projekt pořádá manažer prevence kriminality města Chotěboř Mgr. Jiří Novotný ve spolupráci s Městskou policií Chotěboř, SVČ-DDM Junior a městem Chotěboř. Při letošním slavnostním aktu získalo osvědčení 40 absolventů. Této významné události se zúčastnila též starostka města Chotěboř Eliška Pavlíková, která svými slovy ocenila tuto akci a poděkovala pořadatelům a samotným seniorům za jejich aktivitu a s potěšením konstatovala, že účast seniorů rok od roku stoupá strmým tempem. Ve svém projevu řekl Jiří Novotný, že hlavní cíl senior akademie je plněn. Tedy to, že posluchači se mohou společně setkávat, že v rámci různých témat se interaktivní formou mohou vzdělávat a obohacovat svůj život. Tedy to, že mohou tzv. aktivně stárnout ve vhodném společenském prostředí. Toto potvrdili i dva zástupci absolventů Marie Neubauerová a Jaroslav Malý, kteří vystoupili s pochvalnou řečí, při níž zdůraznili, že akademie je zdařilá, obohacuje je, že jednotliví rektoři mají dobrou úroveň a že si vždy odnesou něco, co jim dá to života spoustu důležitých informací. Požádali pak, aby tento projekt pokračoval i dále. Jiří Novotný pak připomněl, že bez spolupráce různých subjektů by nebylo možné takovou akci realizovat a poděkoval městu Chotěboř, Junioru, Kraji Vysočina a dalším. Zmínil, že se úspěšně daří získávat finanční prostředky z grantu prevence kriminality Kraje Vysočina a z rozpočtu města. V neformální části slavnostního ukončení si pak absolventi vyměňovali své názory a odnášeli si pak do svých domovů hodnotné pozornosti s tématikou chotěbořské Senior akademie.

 

Uskutečnilo se:

Na první schůzku dne 28. 3. 2013 se dostavilo 38 posluchačů!

2. 4. 2013 - Senior za volantem a pěšky (39 posluchačů),

9. 4. 2013 - Právo pro každý den (37 posluchačů),

16. 4. 2013 - Zdravověda (41 posluchačů),

30. 4. 2013 - Společenský kvíz + právo pro každý den (41 posluchačů),

7. 5. 2013 - školní kolo Právo pro každý den (36 posluchačů):

Výsledky školního kola seniorů v soutěži Právo pro každý den ze dne 7. 5. 2013:

1. družstvo F,

2. družstvo H,

3. družstvo E,

4. družstvo D,

5. družstvo G,

6. družstvo C,

7. družstvo B,

8. družstvo A,

9. družstvo I.

14. 5. 2013 - Trénování paměti (37 posluchačů),

21. 5. 2013 - Oblastní kolo Právo pro každý den: senioři 3. a 12.! (postoupilo 8 posluchačů),

28. 5. 2013 - Městské časopisy v Chotěboři (40 posluchačů),

červen - srpen: PRÁZDNINY

17. 9. 2013 - Úvod a společenský kvíz o ceny (38 posluchačů),

24. 9. 2013 - Zdravověda (31 posluchačů),

1. 10. 2013 - 1/2 keramika, 1/2 muzikoterapie (34 posluchačů),

8. 10. 2013 - 1/2 keramika, 1/2 muzikoterapie (34 posluchačů),

22. 10. 2013 - Chotěboř historická s kvízem (38 posluchačů),

24. 10. 2013 - Desatero bezpečí, spolčenský kvíz (34 posluchačů),

31. 10. 2013 - Trénování paměti,

5. 11. 2013 - slavnostní ukončení v Junioru

 

 

Fotogalerie: Senior akademie 4.