Vítejte na našem webu

Těmito stránkami se budeme pokoušet o maximální přiblížení naší práce široké veřejnosti. Doufáme, že tento web přispěje pozitivní měrou k posílení komunikace mezi občany a naší městskou policií. Nechť jsou tyto stránky dobrým pomocníkem všem lidem Chotěboře a okolí, ale i dalším občanům.

Novinky

Porušil alkoholovou vyhlášku

19.02.2017 04:00
V ulici Palackého byl zjištěn 17ti letý mladík, který konzumoval z láhve alkoholický nápoj. Alkoholu měl v sobě asi dost, protože detektor naměřil hodnotu 1,60 promile z dechu. Navíc, když zjistil, že koná zakázanou věc, dal se před strážníky na útěk. Byl však odhalen a tak mu byla po zásluze uložena bloková pokuta za porušení obecně závazné vyhlášky města Chotěboř, kterou se na území města vymezuje konzumace alkoholických nápojů. Poté byl předán zákonnému zástupci.

Patnáctiletí kluci nadýchali skoro 1 promili

18.02.2017 23:40

Při kontrolní akci naší městské policie byli odhaleni 2 opilí chlapci. Jednomu ukázal detektor z dechu hodnotu promile 0,73 a druhému 0,94. Místním šetřením bylo zjištěno, že alkoholický nápoj jim poskytl 16ti letý známý, kterému byla za tento skutek uložena bloková pokuta se zápisem do evidence rejstříku přestupků. Konzumenti byli přadání zákonným zástupců a bude se jimi zabývat též sociální kurátor.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>