Vítejte na našem webu

Těmito stránkami se budeme pokoušet o maximální přiblížení naší práce široké veřejnosti. Doufáme, že tento web přispěje pozitivní měrou k posílení komunikace mezi občany a naší městskou policií. Nechť jsou tyto stránky dobrým pomocníkem všem lidem Chotěboře a okolí, ale i dalším občanům.

Novinky

Agresivní muž napadal osoby v baru

29.04.2017 00:30
Přijali jsme oznámení, že v jednom chotěbořském baru na náměstí dochází k napadání hostů a barmanky agresivním opilcem. Na místě byl zjištěn 30letý muž z Chotěboře, který úmyslně narušoval občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví. Dále se dopouštěl na jiných osobách hrubého jednání a také odmítl zaplatit útratu v hodnotě 56 Kč. Protože tato osoba nerespektovala zákonné výzvy strážníků, aby upustila od svého protiprávního jednání, byly v zájmu ochrany bezpečnosti jiných osob, majetku a zabránění jednání, kterým byl vážně narušován veřejný pořádek použity, proti této osobě donucovací prostředky. Po tomto zákroku byl agresor převezen našimi strážníky na záchytnou protialkoholní stanici (orientačním vyšetření - dechovou zkouškou byla u této osoby zjištěna hodnota 2,96 promile alkoholu).

Další odchycený pes v Bílku

28.04.2017 14:05
Přijali jsme oznámení, že u železniční zastávky v Bílku se nachází pes, který byl odchycen občany. Zvíře bylo strážníkem umístěno do našeho kotce. Předtím bylo provedeno místní šetření s tím, že se nepodařilo dohledat v místě bydliště majitele. Tento se později dostavil na úřadovnu MP, kde mu byla uložena bloková pokuta za protiprávní jednání, že nezabezpečil svého psa proti volnému úniku.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>