Vítejte na našem webu

Těmito stránkami se budeme pokoušet o maximální přiblížení naší práce široké veřejnosti. Doufáme, že tento web přispěje pozitivní měrou k posílení komunikace mezi občany a naší městskou policií. Nechť jsou tyto stránky dobrým pomocníkem všem lidem Chotěboře a okolí, ale i dalším občanům.

Novinky

Mladiství konzumovali alkoholické nápoje

21.10.2016 23:00

V rámci kontrolní akce Městské policie Chotěboř zaměřené na konzumaci alkoholických nápojů osobami mladšími 18ti let byli odhaleni 4 mladíci (16, 17, 17 a 18 let) z Havlíčkobrodska, jak v ulici Tyršova v Chotěboři konzumují pivo a lihovinu. Detektor změřil jednomu mladistvému z dechu 0,97 promile alkoholu! Tito mladí konzumenti se přišli do Chotěboře bavit na diskotéku v místní sokolovně.

Protože se dopustili protiprávního jednání tím, že porušili obecně závaznou vyhlášku města Chotěboř č. 3/2015, kterou se na území města Chotěboř reguluje konzumace alkoholu, byla jim všem za toto jednání uložena bloková
pokuta. Navíc třem mladistvým výtečníkům byla zábava zřejmě přerušena, neboť byli vyrozuměni jejich zákonní zástupci, kteří se je převzali do své péče. Navíc bude o všem srozuměn příslušný sociální orgán v Havlíčkově Brodě.


Řídil vozidlo bez oprávnění

21.10.2016 21:30

V ulici Dlouhá v Chotěboři bylo našimi strážníky zastaveno osobní motorové vozidlo Mazda, kterému nesvítilo předepsané zadní osvětlení. Jako řidič tohoto vozidla byl zjištěn 28letý muž z Chotěboře. Dalšími úkony bylo odhaleno, že tento muž nevlastní řidičské oprávnění. V jízdě samozřejmě nepokračoval a navíc mu bylo sděleno, že věc bude postoupena příslušnému správnímu orgánu.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>