Vítejte na našem webu

Těmito stránkami se budeme pokoušet o maximální přiblížení naší práce široké veřejnosti. Doufáme, že tento web přispěje pozitivní měrou k posílení komunikace mezi občany a naší městskou policií. Nechť jsou tyto stránky dobrým pomocníkem všem lidem Chotěboře a okolí, ale i dalším občanům.

Novinky

Dvě osoby kradly ošacení

28.12.2017 00:40
Na městském kamerovém dohlížecím systému byly odhaleny dvě osoby, které se podezřele pohybovaly kolem kontejneru na ošacení v ulici Větrná. Na místě bylo zjištěno, že se jedná a bratry vě věku 15 a 30 let z lokality Dlouhá a že právě odcizili ošacení z této sběrné nádoby. Vzhledem k tomu,...

Pes na cizí zahradě

21.12.2017 21:40
Na naši linku se ozval občan, že má na zahradě v ulici Na Hlavaticích cizího psa. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o staršího křížence, který byl odchycen a umístěn do kotce MP. Druhý den se o tohoto psa přihlásila držitelka, které byla za nesplnění povinnosti stanovené na...

Kontrola heren s úřadem práce

21.12.2017 10:45
V součinnosti s pracovníky chotěbořského úřadu práce jsme provedli kontroly heren. Tyto akce jsou zaměřené na zjišťování, zda příslušnými osobami nedochází ke zneužívání sociálního systému našeho státu. V době kontrolní činnosti nebyla žádná takováto osoba odhalena.

Při dopravní nehodě byl zraněn pes

16.12.2017 19:30
Při dopravní nehodě v katastru města města Ždírec nad Doubravou došlo k dopravní nehodě. Nehodu zřejmě zapříčinil pes, který se volně a bez dozoru pohyboval po komunikaci. Na místo byli přivoláni naši strážníci, kteří odborně provedli odchyt psa. Vzhledem k tomu, že v souvislosti s touto nehodou...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>