Kamerový systém

Účel zpracování

Městská policie je oprávněna pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných dle zákona č.
553/1991 Sb., o obecní policii. Hlavním účelem je ochrana majetku a zdraví osob.

Popis kategorií subjektů údajů

Vstupující do monitorovaného prostoru, např. občané, zaměstnanci Městského úřadu Chotěboř.

Popis kategorií osobních údajů

Identifikační údaje osob formou kamerového záznamu.

Příjemci osobních údajů

V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení. Nejsou plánováni příjemci ve třetích zemích.
Zpracovatel není využíván.

Lhůta pro výmaz

Doba uchování záznamu je 10 dní. Řešený zachycený incident je uchován po nezbytnou dobu.

Technická a organizační zabezpečení

Řízený a oprávněný přístup k datům, školení oprávněných osob, vedení předávacích protokolů třetím osobám.
Podrobněji řešeno ve směrnici pro ochranu osobních údajů.

Režim kamer

Nepřetržitý provoz. Jedná se o záznam bez využití softwarového porovnání biometrických charakteristik.

Počet zapojených kamer


Název bodu:Sledovaná lokalita

Náměstí


Náměstí T.G.M., Krále Jana, ZŠ Buttulova, Trčků z Lípy, Sladovnická, parkoviště

Knihovna
 

Krále Jana,  Fominova, Tyršova, VOŠ Na Valech, obchodní dům, tržnice


Severní

Sociálně vyloučená lokalita Dlouhá, Hradební, Severní, U sv. Trojice


Březová


Skate park,  letní stadion, garáže, Březová, zahrádkářská kolonie, U stadionu


Břevnická 

Sídliště Na Chmelnici, dětská hřiště


Nádraží


 

Dopravní terminál, 5. Května, Sokolohradská, nádražní čekárny

Kosmonautů


 

Kosmonautů, Ulita, dětská hřiště, Havlíčkova, U Prefy, Penny, Hoffmannova

Kamenná


Kamenná, dětská hřiště, Havlíčkova, Břevnická, Olymp


Hermannova

Herrmannova, Dukelská, Krále Jana, Theerova, F.X.Šaldy


Junior 

Tyršova, Železnohorská, Drtinova, kino, sokolovna, Junior, ZŠ Smetanova


ZUŠ

 

Palackého, Nám. T.G.M., Krále Jana                         


Kaple


Park V.  Fialy

Hřbitov


okolí hřbitova a zde parkoviště, Větrná, Na Chmelnici, zahradnictví


Legií  

Jiráskova,  gymnázium, ZŠ, OA, parčíky, Legií


Havlíčkova    

parkoviště u Tesca, Větrná, Polní, čerpací stanice, garáže U střelnice


MěÚ  Chotěboř


 

vstup do  budovy a chodby 

Správce

Městská policie Chotěboř

Trčků z Lípy 69

58301 Chotěboř

IČO: 00267538

policie@chotebor.cz

+420 724 136 064, +420 569 624 743

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Bc. Diana Dubová

dubova@chotebor.cz

+420 569 641 104, +420 730 575 917