Kamerový systém


Účel zpracování

Městská policie je oprávněna pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Hlavním
účelem je provádění úkolů ve veřejném zájmu a při výkonu veřejné moci k zajištění ochrany majetku a zdraví osob.

Subjekt údajů

Na kamerovém záznamu jsou zaznamenány osoby vstupující do monitorovaného prostoru, např. občané města Chotěboř a zaměstnanci Města Chotěboř.

Kategorie osobních údajů

Identifikační údaje osob formou kamerového záznamu.

Příjemci osobních údajů

V odůvodněných případech jsou kamerové záznamy zpřístupněny orgánům činným v trestním řízení. Nejsou plánováni příjemci mimo zemi EU. Zpracovatel není
využíván.

Lhůta pro výmaz

Doba uchování záznamu je přibližně 7 dní. Řešený zachycený incident je uchován po nezbytnou dobu.

Technická a organizační zabezpečení

Zabezpečení osobních údaje je řešeno např. řízeným a oprávněným přístupem k datům, školením oprávněných osob, vedením předávacích protokolů aj. Zpracování osobních údajů je ošetřeno ve vnitřních směrnicích.

Režim kamer

Nepřetržitý provoz. Jedná se o záznam bez využití softwarového porovnání biometrických charakteristik.

Počet zapojených kamer

Název bodu a sledovaná lokalita:

č. 1 Náměstí, č. 2 MěÚ pevná, č. 3 Bene -
Náměstí T.G.M., Krále Jana, ZŠ Buttulova, Trčků z Lípy, Sladovnická, parkoviště, Bene, Niklovna

č. 4 Knihovna -
Krále Jana, Fominova, Tyršova, VOŠ Na Valech, obchodní dům Doubravka, tržnice, parkoviště

č. 5 Severní -
Sociálně vyloučená lokalita Dlouhá, ZŠ Hradební, Severní, U sv. Trojice

č. 6 Březová -
Skate park, work out, letní stadion, garáže, Březová, zahrádkářská kolonie, U stadionu

č. 7 Břevnická -
Sídliště Na Chmelnici, dětská hřiště, parkoviště

č. 8 Nádraží ČD, č. 9 Čekárka, č. 10 Pokladna -
Dopravní terminál s přilehlými ulicemi, vlaková čekárna, pokladna ČD, 5. Května, Sokolohradská

č. 11 Kosmonautů -
Kosmonautů, Ulita, dětská hřiště, Havlíčkova, autobusová zastávka Havlíčkova, U Prefy, Penny market, Hoffmannova, prodejna Diskont

č. 12 Olymp -
Kamenná, dětská hřiště, Olymp, Tesco, Břevnická

č. 13 U Herrmanna -
Herrmannova, Dukelská, Krále Jana, obchody, Theerova, F.X.Šaldy, parčíky

č. 14 Junior -
Tyršova, Železnohorská, Drtinova, kino, sokolovna, DDM Junior, ZŠ Smetanova, gymnázium

č. 15 ZUŠ -
Palackého, Nám. T.G.M., bary, banky, obchody, parkoviště, Krále Jana                        

č. 16 Kostel -

Park V.  Fialy, kostel, pietní místa, lavičky

č. 17 Hřbitov -
hřbitov, pietní místa, lavičky, parkoviště, sídlištní ulice, Větrná, Na Chmelnici

č. 18 Legií -
okolí polikliniky, parkoviště, okolí gymnázia, parčík Legií, Jiráskova, Legií

č. 19 Havlíčkova -
Havlíčkova, Větrná, U Střelnice, čerpací stanice, Tesco

č. 20 MěÚ vchod 1, č. 21 MěÚ vchod 2, č. 22 Vestibul MP
- vstup MP, vstup do budovy MěÚ

č. 23 Kontejnery -

kontejnerové stání Havlíčkova

Správce

Městská policie Chotěboř

Trčků z Lípy 69

58301 Chotěboř

IČO: 00267538

policie@chotebor.cz

+420 724 136 064, +420 569 624 743

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Diana
Dubová

dubova@chotebor.cz

+420 569 641 104, +420 730 575 917

Bližší informace o Vašich právech a zpracování osobních údajů Městem Chotěboř naleznete na webových stránkách města https://chotebor.cz Občan a úřad - Ochrana osobních údajů.