Právo pro každý den 2019

Studenti a žáci Gymnázia Chotěboř a ZŠ Smetanova Chotěboř zvítězili v krajském kole soutěže Právo pro každý den.

Studenti tercie z Gymnázia Chotěboř a žáci 8. třídy ze ZŠ Smetanova Chotěboř dosáhli na krajském kole vědomostní soutěže Právo pro každý den, která se konala dne 28. 5. 2019 v Chrudimi, vynikajícího úspěchu. Obě družstva totiž zvítězila a tak tedy Chotěboř opanovala chrudimský velký sál Regionálního muzea. Družstvo Gymnázia Chotěboř ve složení Zuzana Jarolímová, Tomáš Málek, Filip Venc a Michaela Žaloudková a tým ze ZŠ Smetanova Chotěboř ve složení Michal Tunheber, Jakub Dvořák, Daniel Čermák a Adéla Pertlová postoupila totiž do tohoto krajského kola z oblastního kola, které se konalo 16. 5. 2019 v Chotěboři. Lze se tedy úspěšně domnívat, že projekt Právo pro každý den, který již 8. rokem organizuje v Chotěboři manažer prevence kriminality Jiří Novotný, přinesl své ovoce. Svědčí o tom i ohlasy odborné poroty, která se pochvalně vyjadřovala ke koncepci prevence kriminality v Chotěboři a že dvojí úspěch
chotěbořských škol je dobrým ukazatelem tohoto snažení. Radost ze svých svěřenců, kromě Novotného, měly samozřejmě i Michaela Frühbauerová a Dagmar
Fialová, které obě byly přítomné v Chrudimi. Nejenom jim, ale i dalším subjektům, jako například Kraji Vysočina, Městu Chotěboř, Městské policii Chotěboř, patří dík.

Mgr. Jiří Novotný

Dne 16. 5. 2019 se v prostorách chotěbořského Junioru uskutečnil 8. ročník vědomostní soutěže Právo pro každý den, který ve spolupráci s Městskou policií Chotěboř a městem Chotěboř organizuje manažer prevence kriminality města Chotěboř Mgr. Jiří Novotný. Tento projekt byl podpořen z dotačního programu prevence kriminality Krajem Vysočina a je jedinou akcí tohoto charakteru v kraji. Mezi dětmi se nese v oblibě.

Vzdělávání v tomto projektu nebo lépe řečeno předávání informací, které jsou důležité pro bezpečnější život ve společnosti, je pro vybranou cílovou skupinu - školní děti -  z 8. ročníků (tercie) chotěbořských škol a základních škol obcí spadajících pod správní obvod Chotěboře. Projekt je koncipován do cyklu, který trvá 4 měsíce. Od února do května probíhala výchovně-vzdělávací činnost v jednotlivých školních třídách.

Jde zejména o tato doporučená témata (výběr některých): rozdíly mezi právními a morálními normami, charakteristika národa, rasismus, antisemitismus, xenofobie, Ústava, Listina zákl. práv a svobod, pracovní právo, rodinné právo, povinnosti dětí, rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, dítě jako pachatel TČ, trestní odpovědnost, účel trestu za TČ, nutná obrana a krajní nouze, druhy trestů za TČ, orgány činné v trestním řízení atd.

Přihlásili se: ZŠ Smetanova Chotěboř, ZŠ Buttulova Chotěboř, Gymnázium Chotěboř, ZŠ a MŠ Vilémov, ZŠ a MŠ Maleč, ZŠ Krucemburk.

V odborné porotě zasedli: npor. Ing Jarmil Ronovský z chotěbořského obvodního oddělení Policie ČR, Ing. Bc. Iva Mrtková ze sociálního odboru MěÚ Chotěboř a Petr Doležal z Městské policie Chotěboř. Vyhlášení se též zúčastnil starosta města Chotěboř Ing. Tomáš Škaryd, který ocenil tuto aktivitu a poděkoval soutěžícím za odvedené výkony a také vyslovil dík přítomným pedagogům.

Tato akce navazuje na podobnou soutěž v sousedním Pardubickém kraji, kam letos z Chotěboře postoupila dvě nejlepší družstva a to z Gymnázia Chotěboř a ZŠ Smetanova Chotěboř.

Pořadí soutěže Právo pro každý den 2019:

1. Gymnázium Chotěboř, 53 body

2. ZŠ Smetanova Chotěboř, 47 bodů

3. Gymnázium Chotěboř, 41 bod

4. ZŠ Buttulova Chotěboř, 40 bodů

5. ZŠ a MŠ Maleč, 38 + bodů

6. ZŠ Buttulova Chotěboř, 38 bodů

7. ZŠ Smetanova Chotěboř, 37 bodů

8. ZŠ a MŠ Maleč, 33 body

9. ZŠ Krucemburk, 31 bod

10. ZŠ a MŠ Vilémov. 30 bodú

11. ZŠ a MŠ Vilémov, 26 bodů

12. ZŠ Krucemburk, 25 bodů

Fotogalerie: Právo pro každý den 2019

Fotogalerie: Právo pro každý den 2018

2019:

Přihlásili se: ZŠ Smetanova Chotěboř, ZŠ Buttulova Chotěboř, Gymnázium Chotěboř, ZŠ Vilémov, ZŠ Maleč, ZŠ Krucemburk.

Projekt byl zahájen 11. 2. 2019. Oblastní finále se uskutečnilo 16. 5. 2019 v Chotěboři a krajské finále bude 28. 5. 2019 v Chrudimi.

https://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/skolaci-budou-soutezit-v-chotebori-ve-znalosti-prava-20190510.html2018:

Přihlásili se: ZŠ Smetanova Chotěboř, ZŠ Buttulova Chotěboř, Gymnázium Chotěboř, ZŠ Vilémov, ZŠ Maleč, ZŠ Krucemburk.


2017:

akce se nekonala


2016:

Přihlásili se: ZŠ Smetanova Chotěboř, ZŠ Buttulova Chotěboř, Gymnázium Chotěboř, ZŠ Vilémov, ZŠ Maleč, ZŠ Krucemburk. Akce byla zaháhena dne 18. 2. 2016 a vyvrcholí 17. 5. 2016 oblastním finále v KD Junior.

Výsledky krajského kola v Hlinsku dne 31. 5. 2016 (podbrobné přineseme později):

1. Gymnázium Pardubice

10. ZŠ Buttulova

Výsledky oblastního kola 2016:

1. ZŠ Buttulova Chotěboř (Gabriela Málková, Tereza Erbenová, Břetislav Tichý, František Sekelský)

2. Gymnázium Chotěboř (Lucie Urbanová, Václav Jarolím, Jaromír Karlík)

3. ZŠ Krucemburk (Matěj Vinopal, Ondřej Pecina, Magdaléna Kamarádová)

3. ZŠ Krucemburk (Aleš Křesťan, Martin Matouš, Dominika Balková)

5. ZŠ Buttulova Chotěboř

6. Gymnázium Chotěboř

7. ZŠ Smetanova Chotěboř

8. ZŠ Smetanova Chotěboř

9. ZŠ a MŠ Maleč

10. ZŠ a MŠ Vilémov

11. ZŠ a MŠ Maleč

12. ZŠ a MŠ Vilémov

https://havlickobrodsky.denik.cz/zpravy_region/pravo-pro-kazdy-den-zvitezili-zaci-ze-zs-buttulova-20160519.html
2015:

Přihlásili se: ZŠ Smetanova Chotěboř, ZŠ Buttulova Chotěboř, Gymnázium Chotěboř, ZŠ Vilémov, ZŠ Maleč, ZŠ Krucemburk a ZŠ Ždírec nad Doubravou.

Oblastní kolo proběhne dne 5. 5. 2015 od 9:00 h v sále Junioru.

Postupující do tohoto oblastního kola:

ZŠ Smetanova Chotěboř: 8. B - Robin Drahoš, Jakub Hejkal, Lucie Hochmanová, Aneta Vodičková, Milan Janda, Tereza Zajíčková, Richard Rulf, Patricie Píbilová,

ZŠ Buttulova Chotěboř: 8. B - Matěj Erben, Petr Vodička, Leoš Vyčichl, Natálie Doležálková, Michaela Pekárková,  8. A - Tereza Tichá, Pavlína Klementová, Jaroslav Kopecký, Jan Procházka, František Semrád,

ZŠ Krucemburk: 8. A - Filip Šešulka, Dominik Lopauer, Filip Krejčí, Lucie Matulová, Danisa Novotná, Pavla Špilková, Jan Losenický, Filip Janáček,

ZŠ a MŠ Maleč: 8. A - Martin Bříza, Daniel Špitálník, Gabriela Jindrová, Lenka Tyllerová, Tereza Klepačová, Jan Vaněk, Milan Jelínek, Kristýna Čičátková,

Gymnázium Chotěboř: tercie - Vojtěch Losenický, Adam Richter, Tereza Klabenešová, Karolína Káňová, Václav Pavlas, Lukáš Bourdais, Kateřina Pham, Tereza Stehnová,

ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou: 8. A - Lukáš Adamec, Michal Bičík, Hana Beranová, Hana Sýkorová, Andrea Červinková, Veronika Břízová, Tomáš Forejt, Václav Pavlíček,

ŽŠ a MŠ Vilémov: 8. A - Simona Kaňková, Jana Herinková, Jan Martínek, Lukáš Černohorský, Aneta Tesařová, Kristýna Altmanová, Hanka Černovská, David Jelínek.

VÝSLEDKY OBLASTNÍHO KOLA ZE DNE 5. 5. 2015, KONANÉHO V CHOTĚBOŘSKÉM JUNIORU:

1. Gymnázium Chotěboř (Tereza Stehnová, Václav Pavlas, Lukáš Bourdais, Pham Vu Minh Thuong)

1. ZŠ a MŠ Maleč (Gabriela Jindrová, Martin Bříza, Daniel Špitálník, Lenka Tyllerová)

3. ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

4. ZŠ Buttulova Chotěboř

5. - 6. ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou

5. - 6. ZŠ Krucemburk

7. ZŠ Krucemburk

8. ZŠ a MŠ Vilémov

9. - 12. ZŠ a MŠ Maleč

9. - 12. Gymnázium Chotěboř

9. - 12. ZŠ Smetanova Chotěboř

9. - 12. ZŠ Buttulova Chotěboř

13. ZŠ Smetanova Chotěboř

14. ZŠ a MŠ Vilémov

V úterý dne 2. 6. 2015 se v Hlinsku uskutečnilo krajské kolo vědomostní soutěže Právo pro každý den. Sem se probojovala také dvě družstvaz ORP Chotěboř. Z osmnácti týmů se na 5. místě umístilo Gymnázium Chotěboř a na 9. místě ZŠ a MŠ Maleč. Zvítězili žáci ze ZŠ Hlinska.  Děkujeme za dobrou reprezentaci žákům, studentům a jejich pedagogům a to jmenovitě: za Gymnázium Chotěboř (Tereza Stehnová, Václav Pavlas, Lukáš Bourdais, Pham Vu Minh Thuong s pedagogem Michaelou Dostálovou) a za ZŠ a MŠ Maleč (Gabriela Jindrová, Martin Bříza, Daniel Špitálník, Lenka Tyllerová s pedagogem Markétou Málkovou). Garant akce a manažer prevence kriminality města Chotěboř Jiří Novotný sdělil, že akce naplnila svůj cíl a je s výsledky svých škol spokojený.

Pořadí škol:

1. ZŠ Hlinsko

2. Gymnázium Pardubice

3. Gymnázium Svitavy

4. ZŠ Včelákov

5.  ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

5.  Gymnázium Chotěboř

5. ZŠ Trhová Kamenice

6.  Gymnázium Litomyšl

7.  ZŠ Lanškroun

8.  ZŠ Polabiny I

8.  ZŠ Kounice

9.  ZŠ a MŠ Maleč

10. ZŠ a MŠ Kameničky

11. ZŠ Přelouč

12. ZŠ a MŠ Prosetín

12. ZŠ Chvaletice

12. ZŠ Vysoké Mýto

12.  ZŠ a MŠ Damníkov
2014:

Přihlásili se: ZŠ Smetanova Chotěboř, ZŠ Buttulova Chotěboř, ZŠ Maleč, ZŠ Ždírec nad Doubravou, ZŠ Krucemburk.

15. 4. 2014 proběhlo školní kolo ve Ždírci nad Doubravou.

16. 4. proběhlo školní kolo v Krucemburku.

28. 4. proběhlo školní kolo v ZŠ Smetanova a Buttulova.

29. 4. 2014 proběhlo školní kolo v Malči a Senior akademie.

 

Dne 6. 5. 2014 proběhlo v sále chotěbořského Junioru oblastní
kolo vědomostní soutěže Právo pro každý den, které uspořádala Městská policie
Chotěboř ve spolupráci s Městem Chotěboř a chotěbořským Juniorem DDM -
SVČ.

Celkem se tohoto klání zúčastnilo 12 družstev,  které se díky svým vědomostem probojovalo do
chotěbořského finále. Jednalo se o týmy ZŠ Smetanova Chotěboř, ZŠ Buttulova
Chotěboř, ZŠ Krucemburk, ZŠ Ždírec nad Doubravou, ZŠ Maleč a senioři
chotěbořské Senior akademie.

Zvítězilo družstvo ze ZŠ Maleč, na druhém místě skončili
žáci také z Malče a bronzový stupínek obsadil tým ze ZŠ Buttulova.
Nejlepší ze seniorů bylo družstvo na čtvrtém místě. Právě spojení soutěžících
školáků a dříve narozených přináší do této akce zajímavý náboj. Dochází zde
k jakémusi mezigeneračnímu sociálnímu kontaktu, který má pozitivní
motivační a výchovný aspekt.

Slavnostního dekorování se zúčastnila starostka města Eliška
Pavlíková a manažer projektu Mgr. Jiří Novotný, který sdělil, že tato soutěž
plní svůj cíl a to že:  vhodnou
interaktivní činností působit na školní mládež. Tedy výchovně-vzdělávacím
procesem vštěpovat potřebné informace z oblasti práva a  prohloubit 
tak právní vědomí u dětí a seniorů zejména v oblastech ústavního práva,
občanského práva, přestupkového a trestního práva. Osvojením těchto právních
vědomostí se lze úspěšně domnívat, že u vybraných cílových skupin a jedinců se dosáhne
posunu v negativních, predelikventních projevech chování.

V oborné porotě zasedli: Bc. Jiří Kafka a Bc. Dagmar
Novotná (oba kurátoři MěÚ Chotěboř), Mgr. Lucie Dvořáková (právník města),
Jaroslava Čermáková (ředitelka Junioru) a npor. Ing Jarmil Ronovský (vedoucí OO
PČR Chotěboř). Moderátorem akce byl Pavel Kučera z Junioru.

Partnerem akce bylo Město Chotěboř, Junior SVČ - DDM
Chotěboř a chotěbořská kavárna Jany Fialové.


 

 

  Výsledky oblastního kola Právo pro každý den 2014:

Dne 21. 5. 2014 proběhlo krajské kolo Práva pro každý den v Pardubicích. Z 15 týmů obsadili žáci ZŠ Maleč dobré 9. místo.

  1. 2013:

Soutěžili: ZŠ Smetanova Chotěboř, ZŠ Buttulova Chotěboř, ZŠ Maleč, ZŠ Krucemburk, ZŠ Ždírec nad Doubravou, ZŠ Vilémov,

Gymnázium Chotěboř a mimo soutěž posluchači Senior akademie!

OBLASTNÍ KOLO PROBĚHLO 21. 5. 2013 V 9:00 HODIN V JUNIORU. POŘADATELI SOUTĚŽE BYLI MĚSTO CHOTĚBOŘ, MĚSTSKÁ POLICIE CHOTĚBOŘ, MANAŽER PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA CHOTĚBOŘ A SVČ-DDM JUNIOR CHOTĚBOŘ. ZÁŠTITU NAD SOUTĚŽÍ PŘEVZALA STAROSTKA MĚSTA PANÍ ELIŠKA PAVLÍKOVÁ. Novinkou bylo že společně se školáky soutěžily i nejlepší družstva dříve narozených v rámci projektu Senior akademie! Výsledky níže:

Výsledky oblastního kola Právo pro každý den 2013
1. ZŠ Smetanova Chotěboř
2. ZŠ a MŠ Maleč
3. Senioři z akademie
4. ZŠ a MŠ Maleč
5. ZŠ Smetanova Chotěboř
6. Gymnázium Chotěboř
7. ZŠ Buttulova Chotěboř
8. ZŠ Buttulova Chotěboř
8. ZŠ Krucemburk
10. ZŠ a MŠ Ždírec nad D.
11. ZŠ Krucemburk
12. Senioři z akademie
13. ZŠ a MŠ Ždírec nad D.
14. Gymnázium Chotěboř
15. ZŠ Vilémov
16. ZŠ Vilémov

 

Ve středu 29. 5. 2013 se konalo krajské kolo vědomostní soutěže Právo pro každý den. Do této akce, kterou opakovaně pořádá Pardubický kraj, postoupilo z chotěbořského oblastního kola družstvo žáků ze ZŠ Smetanova Chotěboř.  Dominika Šustrová, Kristýna Halamová, Daniel Musílek a Filip Joska se umístili na výborném 2. místě z celkového počtu 19 družstev. Úsilí manažera prevence kriminality Jiří Novotného, soustavná pedagogická práce učitelky Moniky Vodrážkové, ale hlavně píle samotných jmenovaných dětí přineslo ovoce.

Cílem tohoto projektu je vhodnou interaktivní činností působit na školní mládež. Výchovně-vzdělávacím procesem se snažíme žákům vštěpovat potřebné informace z oblasti práva. Jde nám o to, abychom prohloubili právní vědomí u dětí a to zejména v oblastech ústavního práva, občanského práva, rodinného práva, přestupkového a trestního práva. Osvojením právních vědomostí se lze úspěšně domnívat, že u vybraných cílových skupin a jedinců dosáhneme posunu v negativních, predelikventních projevech chování.