10. ROČNÍK SENIOR AKADEMIE:

5.3.2019: Ing, Gajdoštin,

12.3.2019: Mgr. Poláková,

19.3.2019: Ing. Hadaš,

26.3.2019: Ing. Hadaš,

2.4.2019: RNDr. Menšíková,

23.4.2019: Mgr. Poláková,

7.5.2019: Vejsadová,

21.5.2019: Vejsadová.


Slavnostní ukončení proběhlo 3. října 2018 v 10:00 hodin v Junioru

v roce 2017 proběhlo:

26. září 2017 - Stop smutku, start smíchu + pokračování soutěže v oblasti právního vědomí,

3. října 2017 - Vnitřní dítě a emoce,

11. října 2017 - Automasáře a cvičení rukou,

17. října 2017 - Voda a jedlá soda,

24. října 2017 - Mužský a ženský mozek,

31. října 2017 - Nonverbální komunikace

7. listopadu 2017 - Slavnostní ukončení a předání cen za soutěže z právního vědomí.

Jarní semestr 2017:

28. března 2017 - soutěž v oblasti právního vědomí,

4. dubna 20107 - Malá škola kriminalistiky

11. dubna 2017 -  Efektivita tréninku paměti pro různé
sociální skupiny, soutěž právního vědomí,

2. května 2017 - C. G. Jung, archetypy, psychologické testy osobnosti,

9. května 2017 - Cévní mozkové příhody,

16. května 2017 - C. G. Jung, archetypy, psychologické testy osobnosti,

23. května 2017 - beseda o zdraví

30. května 2017 - Technika Loci - královna mezi paměťovými
technikami,

13. června 2017 - C. G. Jung, archetypy, psychologické testy osobnosti.Vedle těchto témat se souběžně budeme věnovat také tomuto:

SEBEOBRANA SENIORŮ

PROBLEMATIKA ZADLUŽENÍ, PODOMNÍ PRODEJCI 

ZÁVISLOSTI NAŠICH DĚTÍ 

KYBERKRIMINALITA, eBANKING, FINANČNÍ GRAMOTNOST 

PRÁVA A POVINNOSTI OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ 

BEZPEČNOST V DOMÁCNOSTI, PREVENCE POŽÁRŮ 

PREVENCE MAJETKOVÉ KRIMINALITY 

MALÁ ŠKOLA KRIMINALISTIKY 

DOMÁCÍ NÁSILÍ, SOUSEDSKÉ SPORY 

INTERAKTIVNÍ SENIORSKÉ HLÍDKY VEŘEJ. POŘÁDKU 

PRÁVA SPOTŘEBITELŮ, ÚKOLY ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE 

POKROČILÝ KURZ PRÁVNÍHO VĚDOMÍ SE SOUTĚŽÍ 

DEPISTÁŽ, KOMUNIKACE, PREVENCE OHROŽENÍ, IZS


PROGRAM SENIOR AKADEMIE CHOTĚBOŘ 2016:

1) 12.4.2016  zahájení: lektor Mgr. Jiří Novotný

19.4.2016ZDRAVÍ A VYVÁŽENÁ STRAVA
26.4.2016LÉČBA NAŠICH BABIČEK
3.5.2016CESTOPIS
10.5.2016ZNÁTE SVŮJ ZDRAVOTNÍ STAV?
17.5.2016VOLNO
24.5.2016NEDOVOLTE MOZKU STÁRNOUT
31.5.2016VOLNO
7.6.2016MOZEK A JEHO HEMISFÉRY
14.6.2016TVÁŘE A JMÉNA
21.6.2016???
28.6.2016VÝKLAD SNŮ PODLE JUNGA


PRO VELKÝ OHLAS A ŽÁDOSTI O POKRAČOVÁNÍ SENIOR AKADEMIE SDĚLUJEME, ŽE I V ROCE 2015 AKADEMIE BUDE.

Zahájení podzimního semestru bude 15. 9. 2015: Víme již termíny některých témat a to:

- 15. 9. Psychologie barev I,

- 22. 9. Psychologie barev II,

- 29. 9. 2015 Cestování s Marií Menšíkovou,

-  6. 10. Vliv hudby na pamět a učení,

- 13.10. Jak se nenechat zmanipulovat,

- 20.10. Čtení - fitness pro náš mozek,

- 27.10. Vzpomínky - stroj času na cestě pamětí.

ČERVENEC A SRPEN

PRÁZDNINY

LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ OD 10:00 HODIN NA MÚ CHOTĚBOŘ

29.06.

13.07.

27.07.

10.08.

24.08.

07.09.

21.09.

Pro letošní ročník je také naším cílem   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, též sociálně terapeutické činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a podobně.


 

 

Hlavním cílem tohoto projektu je nabídnout seniorům možnost aktivního prožití volného času. Lze se domnívat, že i naši dříve narození spoluobčané jsou v naší společnosti ohroženou sociální skupinou a také někdy opomíjenou. Proto naše městská policie realizuje tuto aktivitu a věříme, že široké spektrum námi nabízených témat přispěje ke zdárnému naplnění stanoveného cíle. O úspěšnosti této akce hovoří fakt, že na četná přání otevíráme sedmé pokračování Senior akademie.

Senior akademie 2.

Senior akademie 2. slavnostně ukončena

31.10.2011 13:00
Úspěšný projekt Městské policie Chotěboř ve spolupráci s chotěbořským Juniorem DDM - SVČ byl slavnostně zakončen. V sále staré radnice se sešli posluchači, kteří postupně v osmi cyklech absolvovali témata jako například prevence sociálně patologických jevů, bezpečně na internetu, problematika...

Druhá Senior akademie zahájena

08.09.2011 16:45
Ve středu 7. září  byla zahájena Senior akademie 2 v Chotěboři. Pro dříve narozené občany jsme ve spolupráci s KD Junior připravili nová i tradiční úspěšná témata. O první Senior akademii byl zájem, který nás až překvapil. Ve druhém pokračování máme připravené novinky jako například...