Akce Brouček 5 + počítačová kriminalita

02.06.2010 10:23

Přijali jsme pozvání do školní družiny při ZŠ Smetanova. Uskutečnili jsme dvě akce s vlkodavem Broučkem a se staršími dětmi pak besedu zaměřenou na problémy, které hrozí s počítačovou komunikací. Ukazuje se, že informovat děti o fenoménu počítačové kriminality je nutné a v současné době vysoce aktuální.