Prevence na gymnáziu, ZŠ Uhelná Příbram a v jeslích

18.06.2010 17:21

Od 15. 6. do 18. 6. proběhly tradiční besedy v rámci preventivního působení naší MP a Gymnáziem Chotěboř. Byla probrána témata jako například: úloha městské policie, počítačová kriminalita, některé dopravní aspekty, nebo třeba desatero osobního bezpečí.

Na ZŠ Uhelná Bříbram se uskutečnila Akce Brouček 6. S vlkodavem jsme pak pokračovali do chotěbořských jeslí (Brouček 7) a završili tak jednu etapu prevetivních činností v různých zařízeních.