Proběhla soutěž mladých cyklistů

26.05.2010 15:32

Ve čtvrtek 20. 5. se uskutečnila dopravní soutěž mladých cyklistů. Pořadatelem byl Odbor dopravy Městského úřadu v Chotěboři ve spolupráci s naší městskou policií. Zázemí k této soutěži poskytla ZŠ Hradební a praktická v Chotěboři, kde také proběhla většina soutěží. Byla to akce určená právě žákům praktických škol v rámci okresu. Závody lze hodnotit jako úspěšné a z hlediska prevence a výchovy v oblasti dopravní problematiky jako velice efektivní.