Vítejte na našem webu

Těmito stránkami se budeme pokoušet o maximální přiblížení naší práce široké veřejnosti. Doufáme, že tento web přispěje pozitivní měrou k posílení komunikace mezi občany a naší městskou policií. Nechť jsou tyto stránky dobrým pomocníkem všem lidem Chotěboře a okolí, ale i dalším občanům.

Novinky

Porušování alkoholové vyhlášky

31.08.2019 23:54
V době konání diskotéky u Nádržky se zaměřili strážníci na kontroly osob popíjejících alkoholické nápoje na veřejných prostranstvích. Kontroly probíhaly v okolí diskotéky a také v oblasti náměstí. Během této činnosti byly odhaleny 3 osoby, které z lahve konzumovaly různý alkohol, a vůbec jim...

Neoprávněně přemísťoval dopravní značení

31.08.2019 22:45
V ulici Železnohorská byl strážníky odhalen mladík, který neoprávněně přemísťoval a odnášel přenosnou dopravní značku. Tento muž navíc nebyl hodnověrně schopen prokázat svojí totožnost a tak byl předveden na Policii ČR. Po upřesnění jeho totožnosti mu byla uložena pokuta ve výši 1000 Kč.

Popíjeli v parku V. Fialy

30.08.2019 19:30
V parku V. Fialy byla odhalena dívka, která zde popíjela alkoholický nápoj z lahve. Protože zde platí obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace na vybraných veřejných prostranstvích, byla této dívce uložena pokuta.

Nález kola

28.08.2019 23:29
U OD Doubravka bylo strážníky nalezeno kolo, které zde stálo bez zajištění několik hodin. Tento bicykl strážníci zajistili, aby nedošlo k případnému odcizení. Druhý den se o kolo přihlásil zapomnětlivý majitel.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>