Skupina technická

Zahrnuje hlavně měření rychlosti vozidel, ale také svépomocnou činnost, která přispívá ke zlepšování podmínek k naší práci. Spadá sem i spolupráce s Probační a mediační službou Havlíčkův Brod, která započala v roce 2009. Chceme takto přispívat ke zdárnému naplňování cílů v rámci alternativních forem výkonu trestu. Touto činností tak dáváme možnost různým odsouzeným, kteří by jinak nemohli v okolí nalézt místo pro vlastní výkon trestu obecně prospěšných prací.
Dáváme jim tak šanci vrátit se ze šikmé plochy zpět do normálního společenského života. Celkem jsme již dohlíželi na 25 odsouzených.


Například svépomocí byl opraven kotec v areálu firmy Teles, kam přechodně umísťujeme odchycená zvířata:

Obecně prospěšné práce: